Απεντομώσεις – Μυοκτονίες – Απολυμάνσεις | Propeco Θήβα

Απολύμανση – Μικροβιοκτονία

apolimansi1Η απολύμανση αφορά την εξουδετέρωση παθογόνων μικροβίων – βακτηρίων που έχουν επιμολύνει έναν χώρο.

Πραγματοποιείται κυρίως με εκνέφωση εγκεκριμένου από ΕΟΦ απολυμαντικού σκευάσματος.

Η εργασία αφορά βιομηχανίες τροφίμων-ποτών, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, παρασκευαστήρια τροφίμων, δημόσιους χώρους αλλά και ιδιωτικούς. Για παράδειγμα οικία προσβεβλημένη από τρωκτικά ή εκδήλωση μολυσματικής ασθένειας .