Απεντομώσεις – Μυοκτονίες – Απολυμάνσεις | Propeco Θήβα

Απόσμηση Χώρων

Οι ενοχλητικές οσμές μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας σειράς από διαφορετικούς παράγοντες όπως αποσύνθεση οργανικών ουσιών, ανάπτυξη οσμών από επεξεργασία απόβλητων, ανάπτυξη οσμών εσωτερικού χώρου λόγω κακών συνθηκών ποιότητας αέρα, οσμές από την φύση της παραγωγικής διαδικασίας, πχ ξήρανση υποπροϊόντων κρέατος, τηγάνισμα, εκτροφή πουλερικών, βοοειδών κλπ κλπ.,

Ανάλογα την περίπτωση μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις παρακάτω επεμβάσεις:

Α) Απόσμηση με υλικά προσρόφησης και αιθέρια έλαια

Είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των προϊόντων απόσμησης της σειράς BIOSMON. Είναι υλικά φυσικά, μη τοξικά και αβλαβή τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον άνθρωπο. Κύρια συστατικά τους είναι τα αιθέρια έλαια από φυτά και άνθη.

Τα φυσικά προϊόντα Απόσμησης BIOSMON διατίθενται  στην Ελληνική και διεθνή αγορά από το 2006, είναι συνδυασμοί απορροφητικών πετρωμάτων με αιθέρια έλαια και υγρών μιγμάτων αιθέριων ελαίων με πρόσθετες φυσικές ουσίες.

Η λειτουργία των προϊόντων Απόσμησης BIOSMON βασίζεται στην προσροφητικότητα λόγω του υψηλού πορώδους τους, εγκλωβίζοντας και εξουδετερώνοντας τις ανεπιθύμητες οσμές όταν έρθει σε επαφή με αυτές.

Χρησιμοποιούνται για την Απόσμηση σε:

  • Βιολογικούς καθαρισμούς
  • Υγρά και στερεά απόβλητα
  • Απορριμματοφόρα και κάδους απορριμμάτων
  • Σφαγεία
  • Βυρσοδεψεία
  • Ψαραγορές
  • Χημικά Εργοστάσια
  • Χώροι μαζικής εστίασης
  • Οικιακές εφαρμογές

Β) Απόσμηση χώρου με αρωματικούς παράγοντες.

Γ) Απόσμηση χώρου με γεννήτρια όζοντος

Η γεννήτρια όζοντος είναι η πλέον σύγχρονη τεχνική στην εξόντωση: ιών, μικροβίων, βακτήρια, δυσοσμίας (απόσμησης). Με την γεννήτρια όζονυος αποφεύγουμε την χρήση χημικών και επεμβαίνουμε σε όλο το χώρο. Έτσι πετυχαίνουμε άμεσα τη θανάτωση μικροβίων, βακτηρίων, ιούς, μύκητες, μούχλα (δυσοσμία).

Μπορεί να εφαρμοσθεί σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία, χώρους υγειονομικής σημασίας, εταιρίες, μέσα μαζικής μεταφοράς, οικίες, πρεσβείες, γραφεία, τράπεζες, ξενοδοχεία, οργανισμούς κ.α.