Απεντομώσεις – Μυοκτονίες – Απολυμάνσεις | Propeco Θήβα

Μυοκτονία

Αποτελεί τις ενέργειες που πραγματοποιούμε για την εξολόθρευση και έλεγχο του πληθυσμού των τρωκτικών που προσβάλουν ένα χώρο. Τα τρωκτικά είναι γονιμότητα και πολλαπλασιάζονται γρήγορα με αφθονία απογόνων. Προκαλούν μεγάλες ζημιές είτε προσβάλλοντας το ίδιο το προϊόν είτε καταστρέφοντας τις υποδομές πχ ηλ. Καλώδια, μηχανολογικό εξοπλισμό κινητήρες οχημάτων κλπ. Είναι επίσης επικίνδυνα  για την δημόσια υγεία επειδή είναι φορείς μολυσματικών ασθενειών.

  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ

mioktonia1Οι αρουραίοι ζουν σε κοπάδια κάτω από το έδαφος στους αγρούς, τα λιβάδια και στους υπονόμους. Σκάβουν στοές ή στήνουν φωλιές όπου αποθηκεύουν την τροφή τους.

Εισέρχονται σε επαγγελματικούς χώρους και κάνουν φωλιές σε ψευδό τοίχους και γυψοσανίδες, κάνοντας την διαδικασία εξολόθρευσή τους δύσκολη και χρονοβόρα.

Η καταπολέμηση τους πραγματοποιείται με τρωκτικοκτόνα δολώματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, τα οποία τοποθετούνται από εξειδικευμένους τεχνικούς σε συγκεκριμένα κρίσιμα σημεία ή δολωματικούς σταθμούς. Η ανάπτυξη ενός πλάνου μυοκτονίας προϋποθέτει εμπειρία και οξυδέρκεια. Υλοποιείται με ζώνες ελέγχου και στόχο έχει να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα δραστηριοποίησης τρωκτικών εντός των εγκαταστάσεων.

Ο ρόλος του εξειδικευμένου τεχνικού είναι σημαντικός, μίας και πρέπει να συμβουλέψει τον πελάτη στις ορθές πρακτικές και στην προστασία /σφράγισμα του χώρου.

  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΡΩΚΤΙΚΟΥ

Μικρό σε μέγεθος απο 7 εως 11 εκατοστά αποτελεί μεγάλο πρόβλημα διότι φωλιάζει εσωτερικά και μπορεί να προκαλέσει καταστροφές.

Η καταπολέμηση τους πραγματοποιείται α) με σταθμούς σύλληψης και β) με τρωκτικοκτόνα δολώματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, τα οποία τοποθετούνται από εξειδικευμένους τεχνικούς σε συγκεκριμένα κρίσιμα σημεία ή δολωματικούς σταθμούς. Η ανάπτυξη ενός πλάνου μυοκτονίας προϋποθέτει εμπειρία και οξυδέρκεια. Υλοποιείται με ζώνες ελέγχου και στόχο έχει να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα δραστηριοποίησης τρωκτικών εντός των εγκαταστάσεων.

Ο ρόλος του εξειδικευμένου τεχνικού είναι σημαντικός, μίας και πρέπει να συμβουλέψει τον πελάτη στις ορθές πρακτικές και στην προστασία /σφράγισμα του χώρου.