Απεντομώσεις – Μυοκτονίες – Απολυμάνσεις | Propeco Θήβα

Προγράμματα Ολοκληρωμένης Προστασίας (I.P.M)

Προγράμματα ολοκληρωμένης προστασίας αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση για μεγάλου μεγέθους μονάδες όπου οι απαιτήσεις σε υγειονομικό επίπεδο είναι υψηλές.
Περιλαμβάνουν ένα συνολικό πλάνο ελέγχου και παρακολούθησης, αξιολόγησης, διορθωτικών ενεργειών και πρόληψης. Απαιτεί την υλοποίηση μελέτης επικινδυνότητας και μελέτη υλοποίησης τεχνικών παρεμβάσεων.