Απεντομώσεις – Μυοκτονίες – Απολυμάνσεις | Propeco Θήβα

Προστασία Επαγγελματικών / Δημόσιων Χώρων

Η προστασία μικρών, μεγάλων εγκαταστάσεων ή δημόσιων χώρων αποτελεί προτεραιότητα για την άριστη υγειονομική κατάσταση τους. Οι εργασίες μπορεί να περιλαμβάνουν την οργάνωση και υλοποίηση μικρών πλάνων ελέγχου παρασιτοκτονίας έως και ολοκληρωμένων πλάνων προστασίας των μεγάλων εγκαταστάσεων.

Όλες οι εργασίες συνοδεύονται με Φάκελο παρασιτοκτονίας ο οποίος συμπεριλαμβάνει όλα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά που απαιτεί το σύστημα HACCP, ISO, ΕΦΕΤ ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας πιστοποίησης.

Δελτία ασφαλείας των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται (MSDS) και Άδειες έγκρισης κυκλοφορίας αυτών.
Έκθεση του επιστήμονα της εταιρείας η οποία θα συντάσσεται μετά από κάθε εφαρμογή και θα αναφέρει τα ευρήματα του ελέγχου, συστάσεις και τυχόν διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται.
Άδεια του υπεύθυνου επιστήμονα της εταιρείας.
Πιστοποιητικά των εφαρμογών.
Σχέδιο κάτοψης του χώρου όπου αναγράφονται οι θέσεις των δολωματικών σταθμών.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης,
ISO 9001, για την πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιων.

Μικρού μεγέθους καταστήματα, επαγγελματικά εργαστήρια, χώροι εστίασης κλπ.

Αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία επαγγελματιών που χρήζουν υποστήριξης μιας και τα περισσότερα εκ των οποίων σχετίζονται με τον ευαίσθητο τομέα των τροφίμων. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία βάσει του Κανονισμού 852/2004 κάθε επιχείρηση που παράγει, συσκευάζει, διακινεί τρόφιμα, είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει ένα σύστημα αυτοελέγχου ή ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων όπως αλλιώς λέγεται, βασισμένο στις αρχές HACCP. Η ύπαρξη ενός συστήματος αυτοελεγχου βάσει των αρχών HACCP είναι υποχρεωτική και ΟΧΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ. Υπο το πρίσμα αυτό ο επαγγελματίας πρέπει να τηρεί κατ ελάχιστον.

Α) ΦΑΚΕΛΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

Β) ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ

Γ) ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Όλα τα παραπάνω τα προσφέρουμε στον πελάτη ώστε να έχει ένα πλήρη φάκελο και να τηρεί τις τυπικές προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε υγειονομικό έλεγχο.