Απεντομώσεις – Μυοκτονίες – Απολυμάνσεις | Propeco Θήβα

Φιδοαπώθηση

Η εμφάνιση φιδιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι συχνό φαινόμενο κυρίως στην επαρχία,εξοχικές κατοικίες, αγροκτήματα, εγκαταστάσεις άντλησης νερού κλπ. Τα συναντάμε σε σκιερά σημεία και στην Ελλάδα αριθμούν  22 είδη (μη συμπεριλαμβανομένων των υποειδών) μερικά από τα πιο γνωστά είναι ο Λαφιάτης, η δενδρογαλιά, η οχιά κλπ.

Η επικινδυνότητα των φιδιών της χώρας μας αναφέρεται και μόνο στην περίπτωση που καταφέρουν δάγκωμα στον άνθρωπο.

Από τα παραπάνω είδη επικίνδυνο δηλητήριο φέρουν μόνο τα 5 είδη οχιάς από την οικογένεια Viperidae που σε περίπτωση έκχυσης αυτού μπορεί να επέλθει ο θάνατος στον άνθρωπο εάν δεν διακομιστεί εντός μερικών ωρών σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Τα άλλα 2 δηλητηριώδη φίδια της χώρας μας είναι το Αγιόφιδο ή Γατόφιδο (Telescopus fallax) και ο Σαπίτης (Malpolon monspessulanus) τα οποία όμως είναι οπισθόγλυφα, που σημαίνει ότι πολύ δύσκολα μπορούν να καταφέρουν δάγκωμα με έκχυση στον άνθρωπο, αλλά και το δηλητήριό τους είναι ασθενές και δεν μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή κάποια σοβαρή ασθένεια. Όλα τα υπόλοιπα φίδια είναι παντελώς άκακα και δεν μπορούν να προκαλέσουν καμία απολύτως βλάβη στον άνθρωπο με κανέναν τρόπο.

Οι εργασίες αποτροπής και απώθησης των φιδιών περιλαμβάνουν :

Α) την υλοποίηση ζώνης αποκλεισμού η οποία πραγματοποιείται είτε με κοκκώδες υλικό είτε με υγρό απωθητικό υλικό.

Β) την τοποθέτηση σημειακών εστιών απώθησης ώστε να διασφαλίσουμε τον αποκλεισμό εισόδου ή φωλιάσματος του φιδιού σε συγκεκριμένο χώρο.