Εκπαιδευμένο προσωπικό για εφαρμογές σε Φαρμακευτικές Βιομηχανίες και Βιομηχανίες τροφίμων

Η βιομηχανία τροφίμων και η φαρμακευτική βιομηχανία αποτελούν παραγωγικούς κλάδους που διακατέχονται από υψηλές απαιτήσεις και προδιαγραφές στην λειτουργία τους. Μεμονωμένες εργασίες απεντομωσης ή μυοκτονίας ή απολύμανσης δεν είναι η επιλογή. Η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλάνου εφαρμογών εξασφαλίζει τον έλεγχο και την παρακολούθηση του χώρου, την εφαρμογή κατασταλτικών δράσεων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την παρουσίαση διορθωτικών ενεργειών. Έτσι φθάνουμε στο στόχο μας ο οποίος δεν είναι άλλος από την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας παρουσίας ή εκδήλωσης του προβλήματος.

Απεντόμωση Μυοκτονία - Απολύμανση σε Βιομηχανίες

Η διασφάλιση της συνεπούς και ασφαλούς παραγωγής και διανομής των προϊόντων είναι απαραίτητα συστατικά  για μια επιτυχημένη λειτουργία. Οι κύριες ανάγκες των χώρων αυτών είναι ο έλεγχος των τρωκτικών και των εντόμων υγειονομικής σημασίας όπως οι κατσαρίδες κ.α. Παρατηρείται ότι σε χώρους με υψηλό μικροβιακό φορτίο υπάρχουν ανάγκες τακτικής απολύμανσης έτσι ώστε να επιτευχθεί η αντιμετώπιση των μικροβίων και των παθογόνων οργανισμών. Τα παράσιτα έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν καταστροφή στο απόθεμα, να μεταφέρουν ασθένειες που μπορεί να  θέσουν τους υπαλλήλους σας σε κίνδυνο και να διαταράξουν τις τακτικές εργασίες, επηρεάζοντας την παραγωγική γραμμή σας.Τα παράσιτα δεν θα πρέπει να αποτελούν ένα ακόμη εμπόδιο στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της μονάδας παραγωγής και διανομής σας. Ωστόσο, ακόμη και τα καθαρότερα κτίρια μπορούν να αντιμετωπίσουν προσβολές από παράσιτα. Εμπιστευτείτε την Propeco με για την προστασία των εγκαταστάσεων σας όλο το χρόνο. 

Εξειδίκευση στον τομέα της Βιομηχανίας

Η Propeco έχει αναγνωρίσει τις ιδιαιτερότητες της κατηγορίας αυτής και για τον λόγο αυτό εφαρμόζει εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης παρασίτων στη Βιομηχανία. Επιπλέον χρησιμοποιεί σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους και συσκευές απολύμανσης για την μείωση του μικροβιακού φορτίου. Χρησιμοποιούνται σκευάσματα και προϊόντα που εφαρμόζονται από έμπειρους τεχνικούς σε συμφωνία με τις νομοθετικές απαιτήσεις ελεγμένα από εξειδικευμένους επιστήμονες. Επιπλέον, προγράμματα ολοκληρωμένης προστασίας αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση για μεγάλου μεγέθους μονάδες όπου οι απαιτήσεις σε υγειονομικό επίπεδο είναι υψηλές. Περιλαμβάνουν ένα συνολικό πλάνο ελέγχου και παρακολούθησης, αξιολόγησης, διορθωτικών ενεργειών και πρόληψης και απαιτούν την υλοποίηση μελέτης επικινδυνότητας και μελέτη υλοποίησης τεχνικών παρεμβάσεων.

Πλεονεκτήματα PROPECO

Με την PROPECO μπορείτε να απολαμβάνεται:

•  Προγράμματα εφαρμογών προσαρμοσμένα στην αξιολόγηση των παρασιτολογικων κινδύνων της εγκατάστασης σας
•   Βρισκόμαστε δίπλα σας - Υπηρεσίες την στιγμή που τις χρειάζεστε
•  Συνεργασία για τον συντονισμό των εργασίων με τον Υπεύθυνο επιστήμονα της επιχείρησης Παναγιώτη Παντελαίο Χημικό Μηχανικό ΕΜΠ, MSc Uk
•   Υλοποίηση εργασιών από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
•  Υποστήριξη πελατών με πληροφοριακά προγράμματα για την παρακολούθηση των εφαρμογών, την ανάλυση συμπερασμάτων της τάσης των παρασίτων και άλλων πολύτιμων δεδομένων, έκδοση σχετικών αναφορών
•   Πιστοποιημένη εταιρεία από TUV Austria Hellas CEPA, EN16636 και ISO 9001/2015 από Qcert Hellas

Ζητήστε επιπλέον πληροφορίες και ενημερωθείτε από το καταρτισμένο προσωπικό μας άμεσα