Απεντομώσεις – Μυοκτονίες – Απολυμάνσεις | Propeco Θήβα

Υπάρχουν παρενέργειες μετά την υλοποίηση της εργασίας σε ανθρώπους, οικιακά ζώα?

Ελάχιστες έως καμία. Για το απλούστατο λόγο ότι μετά τον ψεκασμό το σκεύασμα προσκολλάται στην επιφάνεια και δεν μεταφέρεται εύκολα. Ο πελάτης οφείλει να γνωρίζει ότι όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη πρωταρχικά την εξασφάλιση της υγιεινής του χώρου και καμία εργασια δεν γίνεται εις βάρος αυτής, εκτός και αν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος πχ ψύλοι ή κοριοί.