Περιοχή Εξυπηρέτησης

Η εταιρεία propeco με έδρα την Θήβα μπορεί με τον ιδιόκτητο εξοπλισμό της και καλύπτει την ευρύτερη γύρω περιοχή. Από την Αττική μέχρι την Χαλκίδα και την Λαμία ανταποκρινόμαστε άμεσα στο πρόβλημα σας